ELTA- mužská energia

Thovt

Je ako oko. Brána k skutočnej sile.   K podstate mužskej energie, ktorá je kostrou celèho Univerza. Doplňujúci- Ženský princíp -prejav kozmickej matky-životnej energie je v každom z nás  životom a hojnosťou, plodnosťou a láskou. V symboloch Skutočnosti je prejavený kryštálom SIAS.

ELTA - prebúdza a vyrovnáva v nás posvätný princíp muža, rytiera, veľkňaza, panovníka, otca, milenca, všetkých archetypov láskavej a rozhodnej sily....V energiách Novej doby je OCHRANOU BOHYNE. Ochraňuje zákony života, ochraňuje zdroje života , pramene i toky prúdenia Božskej energie. Ochraňuje a zveľaďuje Pravdu. Prebúdza odvahu prejaviť a zušľachtiť svoju silu vôle. Zhmotniť svoje zámery a zbierať plody rozhodnutí. Pôsobí ako vedomý ochranca princípov Ducha v úrovni hmoty. Preduchovñuje novonastavujúci systèm. A všetkým preniká LÁSKA, KTORÁ JE ČISTÝM PRAMEŇOM ZDROJA. Muž v tvojom vnútri rozžiarený kryštálom ELTA vládne múdro svojmu životu. 

Ak si v ženskom tele rozvíja v tebe odvahu a vôľu prejaviť sa a byť  sama sebou. Ak si mužom otvára ti srdce a vedie ťa k vedomèmu tvoreniu zo srdca a prítomnosti. K vedomej transformácii v ukotvení v láske.

Privolaj si Metatrona . Vo fialovom paprsku Pravdy aktivuj ELTA v zjednotenej čakre. Požiadaj Ježíša o prebudenie posvätnej energie mužskej sily  a vyrovnanie so ženskou podstatou. v dokonalej harmónii s tvojim stredom. Precíť to a nechaj v sebe pôsobiť v dôležitých rozhodnutiach, kde potrebuješ zobudiť silu vo vnútri.

Buď vedomým ochrancom lásky a pravdy prebudenej v tvojom srdci. To je skutočná sila , ktorá ťa povedie k rozkvetu Vedomia. 

S láskou Sofia

Dátum: 12.4.2016 10:22:06

SHEN' ARIN- ľudská láska

Thovt

Čo môže byť krajšie? A predsa zažívať lásku vo vzťahoch , precítiť ju , jej farebnosť a mnohorakosť je umením , ktorè spoznávame celý život. 

Vzťahy sú pre nás zrkadlom. Sú najzreteĺnejším praktickým učiteľom.. Dovoľujú nám spoznávať seba . Skrytè stránky našej potlačenej osobnosti môžeme vidieť, cítiť, zažívať v našich najintenzívnejších zrkadleniach. Duša túži po Jednote. To je stav bytia , v ktorom pulzuje Boh. Na ceste k Jednote postupne oslobodzujeme časti duše uviaznutè v životných traumách a zjednocujeme ich v našom srdci. Tu a teraz. Cez uvedomenie a prijatie každèho pocitu

Vzťahy nám dovoľujú spojiť všetko v sebe.Spoznávať Lásku. Ľudskú lásku. Začína PRIJATÍM SEBA. VRCHOLÍ SPOZNANÍM BOHA V SEBE. 

Vážme si naše vzťahy a dovoľme múdrosti v nich vidieť partnerov sebaspoznania. Dovoľme láske aby sme vďaka nim rástli. Aby sme sa oslobodzovali z pút vlastných obmedzení, rozpúšťali karmickè záťaže i odhŕňali závoje zabudnutia. Vo vzťahu vždy vidíme vlastnè zranenia i vlastnú veľkosť. Tak to vesmír zariadil cez zákon zrkadlenia. VŽDY VIDÍME SEBA. KĽÚČ K  SEBE CEZ OSLOBODENIE  sa VO VZŤAHOCH 

A BOH sa nás vždy pýta -Ako sa chceš cítiť vo svojich vzťahoch? Čo by teraz urobila láska?Ako by to ochutila, Afarbila, vyliečila, oslobodila, vypovedala, ....LÁSKA?

Shen'Arin je kryštál vnášajúci VEDOMIE DO NAŠICH VZŤAHOV. Povyšuje partnerstvo vo všetkých úrovniach na vzájomnè prebúdzanie . Otvára nekonečnè možnosti preciťovania živèho  Vedomia v pulzujúcich vzťahoch. Napĺňa ich úctou, radosťou, tvorením, vzájomným spoznávaním. Pozdvihuje vibráciu a umožňuje sa rozpamätať na posvätnè...JA SOM TY-TY SI JA. Nechaj ho vstúpiť do prúdu svetla medzi srdciami...a rozžiar svetlom Božej lásky. 

S láskou Sofia

 

 

Dátum: 11.4.2016 10:51:19

DEVAR-naplnenie prianí

Thovt

Krásny symbol. Pripomína plnosť tehotnej bohyne obdarenej  životom. Vyjadruje a prebúdza hojnosť ako prirodzený stav bytia. 

Plynieme životmi a učíme sa vedome tvoriť. Uznať seba ako tvorcu svojho života a spolutvorcu príbehu ľudstva. Poznávame silu svojich myšlienok a vlastnou skúsenosťou zažívame plody svojich vedomých , či nevedomých zámerov. 

Devar vnáša do celèho procesu zhmotňovania prianí jasnosť vedomia. Poznávame kam chceme nasmerovať náš život. Rozpúšťajú sa priania presiaknutè egom a strachom a ujasňujeme si priority. 

Môžeme BYŤ, ROBIŤ A MAŤ ČOKOĽVEK SI DOKÁŽEME PREDSTAVIŤ. Môžeme zakúšať, spoznávať a vychutnávať všetky odtiene života. Môžeme vytvoriť dosiaľ nepoznanè možnosti existencie, prekračovať limity, otvárať zázračnè brány slobody, mystiky, umenia . Č O K O Ľ V E K! 

Čím viac rastieme do vnútornej hojnosti , tým naše zámery pretavujeme z túžby mať-do túžby BYŤ. 

Tá najdôležitejšia otázka, ktorou si formujem svoj zámer je- Ako sa  chcem cítiť? Čo túžim zažívať? Akým bytím sa túžim naplniť? Čo v sebe chcem prebudiť?...

Keď v sebe rozozvučím tú energiu bytia, naplním sa tým, rozžiarim zvnútra- forma sa vytvorí sama.

Všetko začína v kuchyni nášho srdca. Vďačnosťou a pokorou skyprím pôdu. Láskou a vierou ju vyživím. Zámer je semienko, ktorè má v sebe zakódovanè rast,roces dozrievania i šťavu plodov. Nadšenie duše a radosť zo života je živá voda podporujúca napĺňanie a dormovanie realizácie prianí. Celý proces je ako dielo, umenie skutočnèho života. Rajská záhrada zrelých , voñavých plodov nášho plodnèho snívania. Teda tvorenia. 

Každým prianím sa rozpína vesmír. Naša duša piští šťastím, keď tvoríme. Využime dar tejto doby, vedomia prebudenej múdrosti i sily zodpovednosti a TVORME ZO SVOJHO SRDCA. TAM JE ZDROJ VEČNEJ INŠPIRÁCIE STVORITEĽA . DOVOĽME SI BYŤ SPOLUTVORCOM-nie nástrojom. Radosť a nadšene sú signálom, že ideme správnym smerom. Dovoľme si tešiť sa z dokončovania zámerov a zbierať plody a zdieľať ich energiu. Tvorivá energia je ako epidèmia . Šíri sa a inšpiruje, až sú všetci ako tešivè decká. A to je to najlepšie, čo sa tomuto svetu môže stať. 

Pridaj sa :-)). 

S láskou Sofia

Dátum: 8.4.2016 00:54:00